Политика за връщане на получена стока

Рекламация и връщане на закупена стока

ПОТРЕБИТЕЛ, поръчал стока чрез Fotoexpressbg.com и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

• при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
• не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
• доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
• цената не съответства на първоначално оферираната;
• при условиe, че стоката противоречи на изискванията за обща безопасност по смисъла на ЗЗП;

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
Срокът за връщане на стоката е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на купувача.

Гаранция

Всички продукти, предлагани чрез Fotoexpressbg.com са добре опаковани и защитени. Фото Експрес гарантира на своите клиенти професионален продукт, изработен с висококачествени материали и прецизна изработка.

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.
По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.