Общи условия за ползване

Въведение

Общите условия за ползване на електронна информационно-търговска система Fotoexpressbg.com уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и Fotoexpressbg.com., респективно създателят и собственик на системата „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД , гр. СТАРА ЗАГОРА (по-долу за краткост наричан само Fotoexpressbg.com)
“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола Fotoexpressbg.com, Fotoexpressbg.com или използва услугите със свободен общ достъп.
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане, и изтичане на гаранционния срок на продукта.

Права и задължения Fotoexpressbg.com

Fotoexpressbg.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.
Fotoexpressbg.com предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.
Fotoexpressbg.com има право да променя технологията и дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.
Fotoexpressbg.com има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.
Fotoexpressbg.com има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, както и генерираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.
Fotoexpressbg.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Fotoexpressbg.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
PhotoSynthesis.bg не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на Fotoexpressbg.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Fotoexpressbg.com.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: info@fotoexpressbg.com
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на Фото Експрес, в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Предоставянето на лични данни в рамките на Fotoexpressbg.com е необходимо за регистрация, оформяне и изпращане на поръчките, направени чрез електронния магазин на системата, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.нт. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да предостави необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от Fotoexpressbg.com.
Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на Fotoexpressbg.com е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките, попълване на гаранционните карти на продуктите и т.н. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да предостави необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка на Fotoexpressbg.com.
Fotoexpressbg.com няма да разпространява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р България случаи.
Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: info@fotoexpressbg.com
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, Fotoexpressbg.com може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.

Съдържание на системата и информация за продуктите

Имайте предвид, че всяка информация, софтуер или продукт, открити в Интернет, в това число в системата на Fotoexpressbg.com., крият потенциални рискове. Fotoexpressbg.com. Ви обръща внимание, че е препоръчително да сте наясно с възможните рискове, преди да използвате, закупите или се доверите на информация, софтуер или продукт, открити в Интернет.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Fotoexpressbg.com.поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от Fotoexpressbg.com.има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.
Въпреки че Fotoexpressbg.com полага големи усилия за осигуряването на пълна и точна информация, включително за продуктите, предлагани чрез електронния магазин, поради голямото й количество, включително такава, генерирана от потребителите на системата, е възможно допускането на неточности и липси, за последствията от което Fotoexpressbg.com не носи отговорност. Fotoexpressbg.com не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в системата. Fotoexpressbg.com не гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в системата.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.

Екипът на Fotoexpressbg.com има правото, но не и задължението, да наблюдава всички коментари, мнения и потребителски рейтинги, както и всяко друго съдържание, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата и да го премахва или модифицира, когато то нарушава действащото законодателство на територията на Р България, съдържа обиди, нецензурни изрази, представлява директна и непозволена реклама, съдържа заблуждаваща и тенденциозна информация или е ирелевантно спрямо конкретния контекст.

Отговорност за съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата, носят неговите автори.
Право да публикуват коментари и мнения, да участват в оценяването на продуктите и да генерират друго съдържание в рамките на системата имат само регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ.
Fotoexpressbg.com не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които Fotoexpressbg.com осигурява връзка.

Интелектуална собственост

Съдържанието, предоставено от Fotoexpressbg.com. (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, т.н.) е собственост на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД и/или авторите му, освен в случаите, когато съдържанието е изрично публикувано под условията на Криейтив Комънс договор, който позволява някое от гореописаните действия.
Fotoexpressbg.com не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.
Фото Експрес си запазва правото да използва за рекламни цели, изложби, демонстрации и др. произведения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, участвали в конкурсите, организирани от Фото Експрес, след съгласуване с техните автори. Физическите носители и копията на произведенията, копирани за горепосочените цели остават собственост на Фото Експрес.