Поверителност

Политика за поверителност на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД


Защитата на личните данни е от голямо значение за „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте за интернет страницата на дружеството и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

„ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД
БУЛ.“ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 125
гр. СТАРА ЗАГОРА
Регистрационен номер БУЛСТАТ: 200858296

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят само в рамките на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД и притежаваните от него интернет страници.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни с маркетингови цели на трети страни извън „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

За да функционират правилно нашите интернет страници и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти и услуги, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на интернет страниците без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Wordspress plugins, Google Webmaster tools, Facebook, Twitter, Google plus. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:
Когато „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в интернет страница на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД , можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена.
 • имате неуреден дълг към „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, независимо от начина на плащане.
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД. „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
 • като редактирате настройките във Вашия профил

Право на ограничение
Имате право да поискате от „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
 • ако „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на info@fotoexpressbg.com

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

ОНЛАЙН ПОКУПКА

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в интернет страниците на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на поръчка, доставка или при възникване на проблеми с поръчката и доставката на Вашите артикули.
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
 • информация и история на плащанията
 • кредитна информация
 • информация за поръчките

Ако имате профил в интернет страницата на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

 • номер на профил
 • история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, куриерски компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка, доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки.

„ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД да доставя важна информация свързана с поръчката или реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.

Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus: https://privacy.google.com/;
 • Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/;
 • Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy;
 • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.


Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

Автоматизирано взимане на решения:
Когато кандидатствате за кредит като начин на плащане, ще извършим автоматизирано взимане на решение по отношение на Вашето заявление за кредит. Имате право да дадете своята обратна връзка или да оспорите решението с член на персонала.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, покани чрез електронна поща, текстови съобщения и телефонни разговори.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
 • върху какви продукти и оферти сте кликнали

Ако имате профил в страницата на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

 • име
 • адрес
 • телефон
 • история на пазаруването
 • как сте навигирали и какви кликвания сте направили в интернет страницата на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД


Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД.


Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
 • като редактирате настройките във Вашия профил


Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.


МОЯТ ПРОФИЛ ВЪВ ФОТО ЕКСПРЕС

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил в интернет страницата на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД в това число изпращане на сервизни автоматизирани съобщения.

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви. Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване.
За да Ви предоставим препоръки за съответния продукт или услуга, „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООДще обработва навигацията и сърфирането Ви на нашите дигитални платформи (включително уебсайтове и приложения), историята на пазаруването и отзивите за продукти, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

Какви лични данни събираме?

Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в интернет страниците на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД.

Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

 • информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
 • държава
 • настройки на профила

Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:

 • история на поръчките
 • информация за доставка
 • история на плащанията

Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки“:

 • история на кликванията
 • история на навигацията и сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил в интернет страниците на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в интернет страницата на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД.
Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен.
Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД, като се свържете с info@fotoexpressbg.com След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

 • информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
 • информация за плащанията и история на плащанията
 • кредитна информация
 • информация за поръчки
 • всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.


Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите.

За оплаквания в магазините, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 2 години.


Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД въз основа на легитимен интерес. „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.


БИСКВИТКИ

Какво е бисквитка?

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“.


Как използваме бисквитките?

Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.

Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошница за пазаруване.

Използваме „бисквитки“ на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.

Някои „бисквитки“ на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter, Facebook и Vimeo и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната иконка.

Също така използваме „бисквитки“ на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.


Какви лични данни обработваме?

Ще свържем идентификационния номер на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него.


Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.


Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил в интернет страницата на „ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД.
Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.


Колко време съхраняваме Вашите данни?

„ЕКСПРЕС ФОТО” ЕООД не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции.